Проекта на Живота


Проекта на Живота е един от методите, който използваме в БиоНевроЕмоция.

Доктор Саломон Селям обяснява как драмите в семейния род, атмосферата в семейството и емоционалното състояние на майката, както съзнателно, така и подсъзнателно, до 9 месеца преди зачатие, по време на бременността и първите години, маркират целия ни останал живот. В БиоНевроЕмоция го наричаме Проект на Живота и използваме клиничната практика на Марк Фречет, Саломон Селям, Клод Саба, Кристиян Флече и други.

Има Проекти на Живота фантастични, позитивни, но други са много проблематични. Например, ако няколко месеца преди забременяване или по време на бременност майката изгуби един от родителите си, активира много рязко молекули на тъга, на траур, който е невъзможно да изживее, защото траура не може да премине за един миг, когато става дума за някой родител. Такава драма и невъзможността да се изживее траура, ще има връзка с бъдещите конфликти и симптоми на човека.

Различаваме обобщено няколко основни вида Проект на Живота:

1. Изрично преднамерен – например аз съм лекар, искам детето ми да е лекар (това са семейства от лекари, адвокати, нотариуси, продавачи … ) Означава, че майката или бащата искат един наследник на професията си и го сътворяват. Всичко е добре, според Проекта на Живота ми, ако аз избера да бъда нотариус, лекар и т.н. Но ако искам да стана артист, спортист или друго, тогава може да се получат конфликти, защото Проекта на Живота съзнателно или подсъзнателно не е уважен.

2. Проект на живота според големи природни събития, т.е. каквото се случва по време на бременността. Например, по време на война, на криза, на природни бедствия, на революция и т.н. Тук можем да включим Децата – Инцидент, Катастрофа … Колкото повече злополуки имат тези хора, толкова повече живеят в съответствие със собствения си Проект на Живота.

3. Проект на Живота по спешност. По принцип за всяко дете има по няколко Проекта на Живота. Но ако изведнъж се получи някаква драма, всичко се променя и се трансформира в Нов Проект на Живота. Тази драма може да бъде някакъв провал, драма с пари, раздяла или развод и най-вече драми свързани със смърт.

4. Проект на Живота по време на раждане. Как е приминал процеса на раждане.

5. Родителска тайнакогато един от родителите има тайна, която не може да разкрие. Като пример, най-често това са любовни нарушения, исках да се оженя за еди кой си, но моите родители, мислеха еди какво си, и аз се ожених за друг…

6. Проект на Живота на абсолютно подсъзнателно ниво, всичко е много добре, раждането минава добре, няма тайни, но цялото фамилно трансгенерационно подсъзнание се стоварва подсъзнателно върху плода. Това ни води до фамилни проблеми, истории от няколко поколения назад и го наричаме Трангенерационни връзки. Този проект крие в себе си ключа за лечението или подобряване на здравословното състояние на конкретния човек. 

проекта на живота