Номенклатура при работа в психогенеалогията


Номенклатура и ключови думи, които използваме в БиоНевроЕмоция при работа с родословното дърво и психогенеалогията. В серия публикации ще ви представя основните термини и значението им, с които работим в психогенеалогията.

Огледални родословни дървета: Дърво-Огледало

Много често членовете на семействата на една двойка ( не е задължително да е семейство, може да имат връзка, без „брак“) се комплементират до немислими и невероятни за разбиране нива. Става дума за една допълваща се атракция: единия търси разрешението на семейните конфликти (подсъзнателни) в другия. По този начин членовете на двата семейни клана се събират, за да поправят токсичните програми в своите предшественици.

Наказанието на Атрей

Позовава се на не изпълнените желания на нашите предци или в конкретен случай, на член от семейството, с който си свързан по дата на раждане, смърт, зачатие, име, външна прилика. Тези желания са почти на една ръка разстояние, само трябва да протегнем ръка и са излълнени, но никога не се сбъдват, не можем да достигне до тях. Това са неизпълнени желания на човека, който се чувства в капан и полага отчаяни усилия, за да достигне до тях, което може да причини постоянна тъга. В момента, когато осъзнаете, че в подсъзнанието си сте в капана на Атрей, програмите започват да отслабват.tumblr_mc7a3ha0ih1qabkwjo1_1280

Комплекс на Едип

Когато датите на детето съвпадат с тези на майката, независимо дали са на раждане или зачеване. В повечето случаи майката е имала отсъстващ мъж и проектира в сина си нуждата от закрила.Свръхзакрилата „кастрира“ сина и го правим зависим от нея ( подсъзнателно). Тези деца, като пораснат, търсят жена ( майката), която да продължава да се грижи за тях. Както комплекса на Едип, така и на Електра, са тясно свързани с проблеми във взаимоотношенията и може да се прояви, както при сина, така и при дъщерята.

Комплекс на Електра

Когато датите на дъщерята съвпадат с тези на бащата, независимо дали е на раждане или зачатие. Бащата е липсвал и дъщерята търси подсъзнателно в лицето на мъжа, защитата и признанието на баща си.Когато е между баща и син, бащата или го е „кастритал“ или е „свръхзащитавал“, което е едно и също. И сина търси в жена, двойничка на баща му, и по този начин тя да се грижи за него, сякаш е баща му. Тези жени много често „носят пантолоните“в къщи. Мъжа може да повтори някои навици на баща си, например да е ревнив и контролиращ.