Нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни?


Време е да започнем да Виждаме живота под друга Светлина!

Време е да започнем да Чуваме!

Време е да започнем да Виждаме!

Библията не е книга с приказки за минали времена. Библията е космически код, който е за нас, живеещите в сегашната епоха. Казано ни е на прост, ясен и достъпен до всекиго език:

Не това, което влиза в устата ни трови и разболява, а онова, което излиза през устата ни!

Ако някой има уши да слуша, нека слуша! Време е да престанем да бъдем лицемери.

Време е да престанем да се кланяме, почитаме и молим на несъществуващи богове.

Време е да се свържем с бога в себе си, всеки сам да види себе си като единствен бог!

Време е да запалим светлината на свещта в сърцето си, а не в църквите и храмовете!

Който не е готов да приеме биологичните закони на Доктор Хамер, то нека прочете същото, но казано в Библията и да се събуди от хилятолетния си сън!

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКО!

Глава 7.

14. И като повика целия народ, думаше им (ИСУУС): слушайте Ме всички и разбирайте:

15. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека.

16. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!

17. И когато Той се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците Му Го попитаха за притчата.

18. Той им рече: нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни?

19. Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна.

20. Още рече: което излиза от човека, то осквернява човека.

21. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства,

22. кражби, користолюбие (обиди), лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство.

23. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека.

24. И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае; ала не можа да се укрие.

25. Защото чу за Него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете Му;

26. а тая жена беше езичница, родом сирофиникиянка; и Го молеше да изгони беса из дъщеря й.

27. Но Иисус й рече: нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.

28. А тя Му отговори и рече: да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата.

29. И каза й: за тая дума, иди си: бесът излезе из дъщеря ти.11931696_1641117592828092_1268175230_n

30. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъщеря й лежеше на постелката.

31. Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Иисус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.

32. И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на Него ръка.

33. Иисус, като го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му;

34. и като погледна към небето, въздъхна и му каза: ефата, сиреч, отвори се.

35. И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.

36. И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкоз повече те разгласяваха.

37. И извънредно се чудеха и казваха: всичко хубаво върши: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.