Съзнанието на един народ


Единственото, което съществува, е Съзнанието на един народ. Това Съзнание се манифестира чрез лидерите политици, които избираме да управляват държавата, в която живеем. Политическите лидери, колкото и да не ни харесва, просто са отражението, изпълнителите на колективното подсъзнание на един народ. Това ни е казано преди хиляди години. Политикът не е някой човек, с могъща власт. Политикът отразява мислите на народа. Спешно и изключително важно е, всеки сам да потърси в себе си всичко онова, което вижда и не харесва, не приема, критикува и осъжда в политиците. Всеки сам да погледне честно към себе си, за да не продължаваме да чакаме да дойде някой политик да ни спаси. Колко време можем да продължим да чакаме? Цялото време, през което чакаме. В момента, в който осъзнаем, че чакането на Месията – Политик,  е един начин на възприемане, на отношение към другия, този Лидер-Политик ще се появи. 10421408_10205278738465642_3725168862103962575_nНяма добри кандидати за президенството, ако изобщо можем да ги класифицираме на добри и лоши. Няма добри кандидати за един лош народ.  Каквото има е перфектни изпълнители на законите за причините и следствията, и на колективното съзнание на хората в една държава.

Много е лесно да се следва един лидер, който обещава нещо различно. Въпросът е: може ли да изпълни обещаното? НЕ! Нито един лидер не може да изпълни обещаното, не може да промени съдбата на народа, не може да изпълни нещо различно от това, което самият народ си е избрал. Ако народа живее сам, без лидер, ще му се случи същото, каквото му се случва, когато поредният лидер управлява същият този народ. Защото законите за Причина и Следствие ги определят хората, а не лидера. Света, който наблюдаваш, е само ефекти. Тогава къде е причината? Причината е в твоето съзнание, на мислителя. Мисълта ти е, която се проектира в холограмата на света. Мисъл, която е непрекъснато свързана с полето на съзнанието.

Промяната на физическата ни реалност се Постига единствено чрез промяна на съзнанието. Качеството на материята зависи от качеството на съзнанието на народа.