Заболеваемостта като планирана и програмирана


В нашето така наречено съвременно общество, конвенционалната медицина се е превърнала в новата “религия” и бялата престилка е заменила черното расо. Подчинението на този, който носи на врата си стетоскоп, е заменило подчинението ни, на който носи на врата си кръста.

Тази нова религия е родена в САЩ, през 1910г., в момента на публикуването на доклада Flexner, последицата, от който беше истинска бомба. Финансиран от “Фондация Карнеги за напредък на преподаване”, ‘Carnegie Endowment for the Advancement of Teaching’, е организация и докладът Flexner открито осъжда сектанстката медицина. Flexner призовава читателите да насочат вниманието си към душата на научната модерна медицина. Модерната медицина изключва тотално всички лечения като акупунктура, хомеопатия, натуропатия, фитотерапия и т.н.

Застъпва се за медицинското образование, където биохимия, физиология и фармакология са приети с ентусиазъм. Но след това се създава впечатлението, че тази благотворителна организация, предлагаща огромна услуга на обществото, с много по-различна реалност, обявява и произнася смъртна присъда на всички училища по така наречената алтернативна медицина.

11081087_682213961900385_4356598905907794472_nДокладът Flexner позволява на държавата да узакони преподаването на медицината и за създаването на така наречените “официални” училища, които се стремят да обучават лекари, новите свещеници в бели престилки. Тези училища са единствените, които имат право да получават субсидии за научни изследвания. От 1910 г., само в САЩ, ”Общообразователния Рокфелер съвет и други фондации”, „Rockefeller General Education Board and other Foundations“ се включва с повече от 600 000 000 $. Можем да си зададем въпроса дали това е незаинтересувана благотворителност, след като са били принудително изхвърлени всички алтернативни медицини. Какво правят свещениците в бели престилки, за да се съобразят с тази мисия?

Поставят Диагнози. Според речника “Le Nouveau Petit Robert 2007″, “диагноза” се определя като “определяне на заболяване или състояние, въз основа на вашите симптоми”, или като “далновидност, решения, получени от анализа на знаци.” Диагнозата, ако е тежка, може да бъде разрушителна за пациента, защото от момента, в който лицето е “маркирано” с тежката диагноза, болестта придобива всемогъщество. Според първото от значенията на думата, свещеникът с бяла престилка, с неговата диагноза, “определя” болестта.

Каквото трябва да се обсъди отново е не толкова диагнозата, колкото нейното въздействие върху лицето, на което се поставя и съобщава. Колкото по-тежка е диагнозата, толкова по-голяма е вероятността за активирането на нов емоционален шок, свързан с прогнозата за продължителност и качество на живот на лицето, което получава тази диагноза.

Новата религия вече е родена и е финансово подкрепена с милиони долари. Тяхната мисия? Да се Фокусират върху болестта, вместо здравето и повече на лечението и лекарствата, отколкото на превенцията.

Източници:http://www.materialdenmg.com

• ANCELET, ERIC (2005). En finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique. Collection Résurgence, Belgique.

• CANNENPASSE-RIFFARD, RAPHAËL (2002). Biologie, médecine et physique QUANTIQUE. Collection Résurgence, Belgique.

• CULBERT, MICHAEL L. (1997). Medical Armageddon. C and C Communications, San Diego (Californie).

• GRIGGS, BARBARA (1991). Green pharmacy, the history and evolution of western herbal medicine. Healing Arts Press,
Rochester, Vermont.

• SALOMON, JEAN-CLAUDE (1991). Le tissu déchiré, propos sur la diversité des cancers. Éditions du Seuil, Paris.