Духовен упадък, израстване и прошка


Състоянията ни на вътрешно усещане за “спускане, спад, упадък” в нашия живот, са необходими и задължителни. В момента, когато тъмнината и блокировката, в която и да е област на живота ни, се проявят във физическа форма или някаква липса, отсъствие, недостиг, в този момент държим в ръцете си възможността да инжектираме различно съзнание на нашата обичайна реакция (действие или бездействиe, да извършим нещо или да не го извършим). И когато това се случи, в този момент превръщаме мрака в светлина, и всичко става светлина.

Това е един неизменим фиксиран закон. Така че, вместо да се изненадваме с разочарования, жалби и прошки, можем да потърсим знанията, за да се осведомим, да инжектираме нова информация, както и да използваме нашите духовни състояния, за да напреднем и еволюираме.

10998243_664835963638185_8003723741120908313_nТъмнината и спадовете не са “лоши” сами по себе си, хората не са лоши, нито могат да грешат. Човекът няма способността да греши, защото всяко едно действие, което предприема в този физически свят, е единственото правилно действие, което може да извърши. Защото само чрез това действие може да се развива, да напредва, да еволюира, да превръща мрака в светлина, да се издига на по-високи нива на духовната стълба.

Никой на никой не трябва да иска прошка, нито да дава. Като начало, за отваряне на ново съзнание, можем да приемем да простим единствено на себе си. Но не защото сме извършили грях или сме направили грешки, а защото не сме имали познанията, за да разберем и осъзнаем скритите истини за устройството на човека и системата, по която е устроен живота във физическият свят.

Спускането, потъването до най-тъмните и мрачни слоеве, и светове на живота, са асансьорите, единственият ни директен потенциал, за да се изкачим на следващото ниво, както на индивидуалното ни развитие, така и на глобалното. Всичко, което поправяме в личностен план, поправя част от този аспект и в глобален, световен план от еволюцията на цялото човечество. Осъзнаването на този факт се проявява във физическият ни живот с промени, които класифицираме като чудеса. Ако чудесата са изчезнали от ежедневието ви, означава, че нещо не е наред.