Превърнете хаоса в Хармония!


Какво искате, какво чувствате най – дълбоко в себе си?

Искате ли война? – Ако мислите за война, имате война.
НЕ казвайте: НЕ на Войната!
Не казвайте: НЕ на Тероризма!
Кажете Да на Мира!
Да на Любовта!
Да на Живота!
Да на Човека!

Не трябва да се борим срещу нищо, нито срещу рака, нито срещу насилието, нито срещу безработицата, нито срещу правителството или управниците.

Трябва да приемаме всичко и всички!
Борбата създава Борба!
Любовта създава Любов!
Понеже в информационното поле няма време, зависи само от нас каква реалност материализираме тук и сега, във физическия свят!

Ние, с нашите мисли, създаваме тази реалност. Трансформирайте мислите.

Страхът, какъвто и да е, и от каквото и да е причинен, създава още повече страх. Гневът създава още повече гняв. Така функционира имплицитният, скритият ред, един от квантовите закони на реалността, обяснен от Дейвид Бом.

Мислете само това, което искате за вас. Квантовото, информационното поле, Вселената, Бог, Етера… Не Разбира частицата НЕ! Вселената ни възприема всички като едно цяло.
Не разбира отрицателни и негативни думи като Няма, Никога, Нищо и т.н.
Променете начина си на говерене.
Контролирайте всяка мисъл.
Ако само за миг можете да си представите, че всеки един от нас има силата на Бог, защото всеки един от нас е Бог! И Бог може всичко и е всичко! И мира, и войната!
Колкото повече Не Искаме, толкова повече получаваме от това, което Не искаме!

884334_339483389524934_1424133303_oКогато прочетете във вестник, интернет или където и да е новина или нещо, което ви причинява страх, гняв и т.н. веднага реагирайте, изтрийте „неприятната мисъл“ с друга, като например: Виждам мир вместо терор! Съществува и друг начин да погледна на света! Аз сам създавам света, който виждам. – и виж, представи си това, което искаш за теб.

Моите агресивни мисли атакуват собствената ми неуязвимост! Повече от всичко друго желая да виждам нещата по различен начин – уточни си точно какъв начин! Говорете си само за хубави неща. Ако говорите, мислите или се стрхувате от болести, подкрепяте болестите и те се проявяват във физическото ви тяло!

Ние с мислите и лозунгите създаваме историята, която живеем.

Преди 150 години, управляващите света по онова време, подкрепят теорията на Дарвин, за да оправдаят действията си, да ни разделят на по-висши и по-низши хора. Тази теория въпреки, че продължава да се учи от децата, е абсолютно отхвърлена от научните среди по света. Прочете за теорията на Ламарк, която е публикувана 50 години преди Дарвин, но след това е тотално отхвърлена и много малко хора знаят за нея.