Как се създава твоята система от вярвания?


Всички хора, които са част от твоя живот, родители, учители, приятели, общество, телевизия и т.н. са формирали твоето поведение във времето чрез критерии за награди-наказания и приемане – отхвърляне, и това се е превърнало в твоята Истина. Ти също си участвал в създаването на твоята истина чрез твоя опит за удоволствие и болка.

11721408_1066213706740724_239328069_nИ така си създал твоята истина, твоята Лична Система от Вярвания, която те прави да виждаш живота по точно определен начин, който начин определя начина на възприемането ти на света. Този лично твой начин определя как ти възприемаш непосредственото ти обкръжение, а това от своя страна определя твоята комфортна зона. Стабилността на твоето най-близко обкръжение те държи в твоята Комфортна Зона и това ще го наречем актуалната ти ситуация. И тук може да си дадеш сметка как някои хора търсят удоволствия, приемане и награди под формата на поздравления от хората, които ги заобикалят, ако рискуват да излязат от своята Зона на Комфорт.

Други се страхуват от болката, отхвърлянето и наказанието, когато излязат от Комфортната си Зона. Каквото се случва е, че искат да предотвратят болката, защото в даден момент от живота си са опитали да излязат от Зоната си на Комфорт и резултата от това действие им е причинил Болка.

Тази болка не е задължително да е физическа. Има много видове болки, например психологическа, емоционална, и затова мозъка ти има тенденция да избягва повторенията на една и съща ситуация.

Това става автоматично, на подсъзнателно ниво и човека не си дава сметка какво се случва. Така че, твоята система на вярвания има за основа удоволствието и болката, които конфигурират твоето поведение, а поведението има в основата си опита, който определя твоите автоматични реакции.

Как функционират автоматичните реакции?

Когато получиш един външен стимул, който променя твоята стабилна актуална ситуация, в нестабила, излизаш извън Зоната ти на комфорт.

Твоят мозък е склонен да се върне в първоначалното си стабилно положение и автоматично избира модел на действие, който е базиран на Опита ти от Миналото и цялата ти Система от Вярвания. Твоят мозък мисли: ако това е функционирало в миналото, значи същото ще функционира и сега.

Това може да се случи дори променената и нестабилна ситуация да не е със същите характеристики, за които ума ти има модел на действие, научен в миналото. По този начин функционират автоматичните отговори. Всички хора сме перфектни машини и сме подчинени на закона причина и следствие. Това е базата на нашето програмиране и нашите автоматични реакции.

Както опита ти, така и авторитетните личности около теб, са те моделирали.

Как го правят? – Критикувайки твоето поведение.

С какъв критерий? – Дискриминирайки нежеланите поведения и поддържайки желаните. Несъзнателно, авторитетните фигури са правили преценка за поведението ти, като например: „Добро дете“ или „Лошo дете“.

Тези директни послания, остават вътре в теб импрегнирани с гняв и се превръщат в Етикети, които носиш цял живот. Етикетите са много важни, защото, когато хората те етикетират, това, което ти казват, се наслоява в теб до точката, че мислиш, че си този етикет и всичко това се случва, без да си даваш сметка, т.е. несъзнателно.

Тези етикети също създават Модели на Поведение, които са базирани на това, което мислиш че си като човек и не в Потенциала Ти като човек по отношение на текущата ситуация.

Тогава се появява една известна фраза, повтаряна от много хора: „ Аз не мога да постигна това, защото съм така устроен“. Въпреки това, притежаваш голям потенциал и хората не са успели да разберат мотивиращите те фактори. Всеки вижда света различно и не трябва да ни мотивират едни и същи неща.

Има и положителни етикети. Но въпреки че са положителни, всички етикети те затварят в една кутия, пакетират те и не ти позволяват да развиваш целия си потенциал. Един положителен етикет може да е благоприятен в дадена ситуация, но в друга – да е вреден и ограничаващ. Затова всички етикети те лимитират. Сега знаеш, че хората са те моделирали, но ти също си моделирал други хора, така че имаш способността да моделираш, а това означава, че можеш да моделираш себе си. Имаш способността да сътвориш нова реалност и да поемеш по пътя, който желаеш. Защото твоя живот е само твой.