Авантюрата на твоя живот


Животът ни се ръководи от подсъзнателни програми. Програмирани сме не от нашите собствени вярвания, а от нашите родители, семейство, учители…Първите шест години от живота ни запаметяваме поведението и взаимоотношенията на други хора. Като възрастни хора, 98% от живота и поведението ни се ръководи от подсъзнанието и само 2% са нашите лични желания. Ние сме такива, каквито са ни програмирали нашите родители през първите години от живота ни. Използваме програми, които други хора са заложили в нас. Не можем да видим програмите, защото са в подсъзнанието ни. Не сме програмирани от нашите гени. Програмирани сме от културата и околната среда, в която сме живели. Когато сменим програмите, вярванията, променят се наиште гени.

Всичко, каквото ти се е случило и всичко, каквото знаеш, откакто си се родил/а, те е формирало и те е превърнало в това, което си днес. Един ден се раждаш, не знаеш нищо и си едно безпомощно създание, не знаеш да правиш нищо и не знаеш нищо за този свят. Така че започваш да се учиш от информацията, с която си заобиколен/а, чрез твоя опит и чрез авторитетните личности около теб, които са родителите ти, семейството, учители, съседи, приятели, околна среда, общество, телевизия и т.н.

70783614От раждането ти , твоите родители искат да експериментираш живота по точно определен начин и ти дават някакви насоки, указания, препоръки за живота. Най – обикновения пример е, че момченцата играят с коли –колите са за момчета, а момиченцата с кукли – куклите са за момичета. Чрез тези и други указания и насоки, базирани на награди или наказания за твоето поведение, както и на приемане или отхвърляне от страна на авторитетните личности в твоя живот, ти развиваш модели на поведение. Тези модели на поведение остават вдълбани дълбоко вътре в теб и дори не трябва да мислиш за тях, сами се активират и действат, превръщайки се по този начин в реакции или автоматични отговори.

Същото се случва и с миналите ти преживявания – едни ти предизвикват удоволствие, други – болка. Твоят ум има две основни поведения – приближава се към удоволствието или се отдалечава от болката. Според твоя опит на болка и удоволствие, също се създават реакции или автоматични отговори. Комплекта от твоите модели на поведение и твоите изживявания, съставляват твоите автоматични реакции и това е твоята лична история.

От друга страна, също си развил/а твоята Система от Убеждения и Вярвания. Тази система от вярвания, която имаш, е изключително важна и единствена за теб. Това означава, че е различна от системата на вярвания, на който и да е друг човек на света и определя начина, по който ти усещаш и възприемаш света.

Запомни добре: Ти си толкова уникален/а, че никой, никой в света, възприема живота и света, както ти ги възприемаш. Системата ти от вярвания е дълбоко свързана с трансгенерационната памет, която имаш в себе си, и този комплект е подчинен на програми, които ръководят живота ти до такава степен, че имаш около 1-2% свободен избор.

Осъзнаването, приемането, интегрирането и разбирането на начина, по който си устроен, е първата стъпка към изцелението, освобождаването и промяната на лимитиращите програми. Отговорите на всички въпроси са вътре в теб. Намери себе си. Ако насочиш вниманието си навътре, дълбоко в теб, можеш да достигнеш до всички мемории, които са скрити в подсъзнанието ти, както от сегашния ти живот, така и на предците ти, и които мемории контролират живота ти, „спомняш си“ за тях, „живеят в теб“, придружават те навсякъде, усещаш се тъжен, тежък, горчив, сякаш живота те наказва… И постепенно започваш да внасяш светлина в тъмните страни и по този начин информацията отслабва и виждаш как живота ти се подобрява ден след ден.

Mного е важно да поддържаш здравето на ума си. Не се страхувай от своите фобии и комплекси, не се страхувай от насилието, което си живял преди, приеми всичко, без осъждане, с любов и с разбирането, че твоите родители или който друг ти е причинил болка, също живее под контрола на собствените си програми, подчинен е на тези програми и за този човек, каквото е правил, е било единственото нещо, което е можел да направи, нямал е друг избор. Много е важно да разбереш, че ние хората, нямаме способността да грешим!

Никой човек все още няма свобода на избора! В момента ни се дава възможността да изберем дали да продължим да живеем по стария начин или да отворим съзнанието си за един нов, абсолютно различен от всичко познато досега начин на възприемане и експериментиране на реалността, живота, отношенията между хората, обществото, самия теб… да се родиш отново и да се впуснеш в Авантюрата на твоя живот!

Чувствай се Бог, чувствай се избран, че живееш в епохата, в която се ражда истинския Човек и за пръв път в историята на света имаме избора да заживеем истински Свободни. Свободни в абсолютни всички аспекти и в размери никога не предполагани досега!