Събуждане на биологичното ни съзнание


Каква част от реалността експериментираме осъзнато?

Завъртането на земята около себе си, което сме нарекли ден, създава една абсолютно нова възможност.
Всеки един ден е една автономна единица, която е една степен на развитие в повече, и от тук, няма нищо общо с предишния ден.
Затова всеки един ден не е същият като другия.
Това е часовников механизъм, който е толкова абсолютно прецизен, че впечатлява, когато започнем да си даваме сметка.
Натискът, с който се сблъскваме, е коварен.
Коварен.
Тогава ще започнете да осъзнавате.

Каква част от действителността сме наясно за какво става дума тук?

Когато започнете да размишлявате дали имате вина за нещо или заслуга за нещо, ще станете много – много по-скромни, защото ще започнате да виждате, че заемаме нищожно малка част съзнателно от нещо, което ни покрива и обхваща напълно.
И да разберем, че съзнанието на земята ни обхваща напълно, е нещо прекрасно.
Земята е направила всичко това за нас.

Да знаем, че земното съзнание напълно ни обхваща по такъв престижен начин, както живи, така и неживи биологични антени, е нещо невероятно.
Голямата промяна, трансформация, събуждане на съзнанието, на биологичното ни съзнание е, че ние сме рефинирани биологични антени на земята.
Съзнанието на земята ни държи свързани всички, живи и невижи, от всички краища на планетата.

Падат границите на държавите.
Падат границите между социалните класи.
Падат границите меьду разделението на религиите
Падат границите между половете…
Пада границата, разделението между човека и земята.
Човешкото тяло е най – прецизното изражение на материята и съзнанието на планетата, която ни дава живот.

И още повече, да знаеш, че планетата може да пресъздава до безкрайност биологичните антени, докато се срещнат с нея в нейния най-съвършен модел, е нещо изключително…

Клетките ми се актуализират постоянно само при тази преминаваща мисъл през съзнанието ми.

Това е нещо много впечатляващо, защото никоя от нашите фантазии не може да има величината на реалността, която
назовавам.

Ние сме включени в съзнанието на земята.

Земята ни дава шанса да бъдем жива част, т.е., по тотално съзнателен начин да живеем.
И разбира се, трансформацията е тотална.

Синхронизирайте съзнанието си със съзнанието на земята.
Това не е майтап.
Това е абсолютно най-сериозно и истинско.
По – истинско няма на тая земя.

Нашите тела са създадени от материалите на земята, които са създадени от едни и същи атоми, елементарни частици…
2018 – асимилирай