Кръговратът на Душата


Много хора живеят с болки, болести и проблеми, които не са техни, а са ги придобили, защото са се „предложили“ да коригират грешките направени в родословното дърво. Според Исаак Лурия, АРИ, (Jerusalén 1534- Safed 1572) НЕ СЪЩЕСТВУВАТ болестите и вродените заболявания, а поведението или трансгенерационните корекции, които човекът не поправя във физическия си живот, генерират същия ефект: заболяване, банкрут, модел на човешките взаимноотношения, и т.н., и т.н. Обърнете внимание, това е написанo през 16 век!

В нас е заложено да видим съвършенството в живота и смъртта, в което се крие способността ни да се свържем с най-високите части на душите на нашите близки, които са напуснали физическия свят.

В своята книга “Shaar HaGuilgulim” (Вратата на реинкарнацията) Исаак Луриа, АРИ, обяснява, че поправянeто или Карма, която един човек трябва да извърши или да премине, не е задължително продукт на това, което самият човек е правил в предишни животи, а е част от глобалната корекция, която е приел да поправи, когато се е реинкарнирал. Това поправяне в действителност принадлежи на цялото човечество и всеки индивид избира една част, за да коригира.

Колкото по-високо е духовното израстване на индивида, толкова по-малко болезнена и жестока ще е кармическата корекция, която е дошъл да поправи, защото ще може по-лесно да я идентифицира.

Между всяка реинкарнация има един процес на пречистване и разделяне на душата.

Всички части, които са били коригирани, се съхраняват в корена на душата, за да се минимизира рискът от връщане към този осквернен свят на „свободната воля“. Частите, които не са били коригирани, се връщат обратно към този физически свят.

10898213_644880072300441_5365788129558221449_nЕдин град, една държава, едно поколение, са рамки за глобални корекции във времето и пространството, затова една мярка на правителството, засяга само една държава, но не и други държави. Едно родословно дърво е график и място за срещи на душите, които имат подобни корекции. Ето защо това, което се случва в едно семейство, влияе толкова много на хората от семейството, а на съседа не влияе.

Има три вида смесване на душата в тялото:

Gilgul (въплъщение, инкарнация), Ibur (импрегниране) и Dybbuk (владение). Първите две са винаги положителни; третият не е.

Gilgul или въплъщение е завръщането на душата на този свят за корекции, които не са завършени в предишния живот.

Ibur или импрегниране е приемането на коригираните души, които се спускат, когато лицето е поискало, например, когато човек търси помощ от своите предци за разрешаване на ситуация в живота си. Те дори могат да бъдат коригирани части на близък роднина или велик духовен учител. Помнете, че всички ние сме едно и че е в полза на всички нас, въплътените хора да вършат работата си, затова тези коригирани души се проявяват под формата на висок интелект и информация / идеи как да се направи тази корекция. Тези души не могат да влязат в контакт с негативизъм или егоизъм. В момента, в който усетят, че лицето, което е пред тях, иска да прави нещо егоистично, се отстраняват.

The Dybbuk е това, което е известно като притежание, но също така е и включването на тези ниско вибриращи или нечисти части от други души. Ако той вибрира на по-ниска честота заради своя егоизъм, депресия или болка, придружени от загуба на чувството за “несправедливост”, се излага да включи тези аспекти и не може да се отърве от тях, докато не се коригира. Въпросът е, че е много трудно да се коригира, тъй като всеки индивид идва на този свят с информацията и способността за своята собствена корекция, а не на другите. Това се случва много често, когато някой с болката от загубата по любим близък, казва: “давам всичко, за да го имам до себе си”, сякаш се предлага да запази в себе си не коригираните проблеми, които напусналият този свят човек, е оставил нерешени.

Помнете, че Вселената не се интересува кой върши работата, докато някой я върши. Вселената вижда всички нас като едно цяло.