Закон на квантовото заплитане


Замисляли ли сте се, какво е онова, което в действителност дава живот на тялото ни?

Време е да приложим в ежедневието си законите и откритията на квантовата физика. Чрез Закона на Квантовото Заплитане модифицираме, както миналото, така и бъдещето ни, моментално. И точно този закон ни дава обяснението на хилядите спонтанни лечения на хора от цял свят.

Затова трябва да имаме квантовото мислене, което непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме.  Разбираме под квантово мислене, че има един интелигентен разум, който свързва всичко, матрица, както казва Макс Планк, всичко е във всичко. Когато има едно събитие, в това събитие е цялата информация, в това число и информацията за предците ни.

В субатомния свят времето не съществува. Така че, да приложим нашето разбиране за време, за минало или за бъдеще, за едно събитие, което се случва в рамките на субатомните частици, няма никакъв смисъл. От тук може да се опитате да разберете как за нашето биологично подсъзнание времето не съществува. Много е важно да се научим да се абстрахираме от времето и да разберем, че там вътре, за подсъзнанието ни, няма време, има само сега, всичко се случва сега.

Как се е формирал Космоса? Всички знаем, от една огромна експлозия и цялата тази енергия в началото не е имала структура, било е нещо като квантови полета. След това тези квантови полета улавят частици, тези части се заплитат, получават се формите… Ние Всички сме свързани с целия Космос. 99% от първичната материа в Космоса е водород. Всички останали елементи от цялата периодична таблица, се получават във фурната на звездите. Ние сме създадени от тежки материали, които са получени от една мъртва звезда. Ние сме частици от мъртви звезди. В някакъв момент, материята, от която сме създадени, е била част от сърцето на една звезда, която е експлодирала.

От гледна точка на биологията, тези космически частици, определят нашите гени. ДНК-то ни е формирано от малки молекули от тези частици, които имат в себе си цялата информация на Космоса. И затова в нашата генетика се съдържа, както информацията на нашите предци, така и цялата космическа памет и информацията на цялата еволюция на видовете, каквото сме били преди, информацията от сътворението на света. И тази информация се проявява в ембрионалното ни развитие. През първите три месеца ембриона преминава през фаза риба, анфибий и бозайник. Същото се случва и с мозъка.

Роджър Пенроуз казва, че мозъка е свързан с Космоса, защото Цялата информация, която получаваме чрез сетивата си, мозъка я асимилира чрез биохимични процеси. Тези биохимични процеси се анализират в невроните и генерират енергия, която е квантова. И тази квантова енергия я проектираме към Космоса и там е цялата информация. И там не съществува нито времето, нито пространството, нищо.

Neurona universo II

Човешкото тяло е една невероятно перфектна машина, нерви, артерии, органи, всичко е перфектно. Как е възможно, тази перфектност, изведнъж да спре да функционира? Какво е онова, което в действителност движи тази човешка машина? Което дава живот на тялото ни, е една енергия, може да я наричате, както си искате, но е една интелигентна енергия, която е свързала всичко това, и която е измислила всичко това. Ние сме тази енергия, а тялото ни е само машина. Космоса съществува като един интелигентен разум. Сравнете невроните и космоса, еднакви са! Всички живи същества и растенията дори, имат директна връзка със светлината, която е фундаментална за живота. И ние имаме нашите светлинни рецептори, имаме биологични часовници като пинеалната жлеза например, която регулира функциите на нашите органи във връзка с космоса.

Коринтяни 3: 16, 17
16. Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?
17. Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие.