Квантов живот


Ние сме струпване на вълна от информация. Ние сме материализацията на една малка част от информацията, която Вселената съдържа и, която наричаме Квантово поле или Матрица. Ние сме могъщи творци на живота ни, имаме абсолютен контрол върху материята, но го правим по безсъзнателен начин. Нашата реалност е само един аспект от безкрайните реалности, които можем да живеем.

Нашият ум никога не спира да създава чрез мислите и чувствата ни, които се изразяват в квантовото поле и ни кара да живеем една реалност, въпреки че не сме наясно, че ние самите си я създаваме. Във всеки миг от нашия живот ние изпращаме сигнали от емоции, чувства и убеждения в съзнанието си. И тези сигнали съзнанието ни ги превежда като кодове и ги превръща в нашата реалност. И това се нарича да живееш в сън. Никой не може да се събуди от един сън,ако мисли, че не сънува. Никой не може да промени живота си, ако мисли, че реалността му е плод на случайност или външни фактори.

Квантовите открития на миналия век доведоха до нов, изненадващ и радикален начин на мислене за самите себе си и начина, по който Вселената работи. Този нов начин на мислене е толкова радикален, че влиза в противоречие с това, което са ни учили и науката ни е карала да вярваме от 300 години насам. Вероятно най-голямата промяна от стария начин на мислене е, че материята, от която всичко във Вселената е създадено, дори не съществува по начина, по който са ни учили, че съществува.

Квантовите теории предполагат, че Вселената и нашите тела са съставени от постоянно променящите се енергийни полета, които взаимодействат един с друг. Ние сме част от енергията, която си взаимодейства, и когато осъзнаем това, се променя нашата представа за самите нас и начина ни на възприемане на заобикалящия ни свят. И най-важното е, че трансформира нашата роля от пасивни наблюдатели на реалността в могъщи творци на собствения ни живот.

Квантови теорииНие сме могъщи творци на собствения ни живот. Квантовите открития на миналия век доведоха до нов, изненадващ и радикален начин на мислене за самите себе си и начина, по който Вселената работи. Този нов начин на мислене е толкова радикален, че влиза в противоречие с това, което са ни учили и науката ни е карала да вярваме от 300 години насам. Вероятно най-голямата промяна от стария начин на мислене е, че материята, от която всичко във Вселената е създадено, дори не съществува по начина, по който са ни учили, че съществува. Квантовите теории предполагат, че Вселената и нашите тела са съставени от постоянно променящите се енергийни полета, които взаимодействат един с друг. Ние сме част от енергията, която си взаимодейства, и когато осъзнаем това, се променя нашата представа за самите нас и начина ни на възприемане на заобикалящия ни свят. И най-важното е, че трансформира нашата роля от пасивни наблюдатели на реалността в могъщи творци на собствения ни живот.

Всичко си има цел и е балансирано. Няма случайни събития. Света, който наблюдаваме, е само ефекти. Тогава къде е причината? Причината е в съзнанието на мислителя. Мисълта е, която се проектира в холограмата на света. Мисъл, която е непрекъснато свързана с полето на съзнанието.